WHS handicapsystemet 2021

Efter et langt tilløb er vi fra 2021 overgået til at anvende WHS (World Handicap System) ved beregning af handicap.

Som spiller skal du være opmærksom på, at:

  • DGU anbefaler, at man altid afleverer sine scorekort efter en spillet runde. Så vil spillerens hcp hurtigt tilpasse sig den aktuelle spillestyrke.

 

  • Scores bør indberettes samme dag, som de spilles, da det har betydning for beregning af PCC (spilleforhold)

Det nye handicapsystem er et gennemsnitssystem, hvor spillerens hcp beregnes som gennemsnittet af de 8 bedste af de 20 seneste registrerede runder (9 eller 18 hullers runder).

 

Når du efter en runde registrerer din score, beregner golfbox et hcp resultat. Rundens hcp resultat er det hcp, spilleren har spillet til på dagen. Hvis man f.eks. som damespiller, med 16 slag på banen, har spillet fra tee 50 og lavet 32 point, bliver rundens hcp resultat beregnet til 17,7 (efter WHS beregningsformel).

Det er dette beregnede resultat for de 20 seneste registrerede runder, der udgør grundlaget for beregningen af spillerens hcp.

På baggrund af alle spillede runder der bliver registreret i golfbox på dagen (både private runder og runder spillet i matcher) beregner golfbox, om der skal justeres for forhold som f.eks. vejr og baneopsætning – PCC, når rundens hcp resultat beregnes.

En evt. PCC vil indgå i beregningen af rundens hcp resultat for alle spillede runder på dagen, også de runder der først registreres på efterfølgende dage.

Skal det nye hcp system fungerer optimalt – at spilleren så vidt muligt har et hcp der svarer til den aktuelle spillestyrke – kræver det, at spilleren så vidt muligt registrerer alle runder spillet efter golfreglerne. Dette fremgår også af regel 2 i WHS. Ifølge regel 2 er en tællende score, enhver score fra en individuel slagspil/stableford runde over 9-18 huller, spillet efter golfreglerne sammen med en markør. En tællende score skal afleveres til hcp formål.

 

Handicapreglerne er nærmere beskrevet på Dansk Golf Unions hjemmeside:

- regler og hcp

  - handicapsystemet

    - handicapreglerne online

 

Handicapudvalget 2021