Afdelinger/Udvalg

Rammer og arbejdsstrukturer

Formålet er bl.a., at skabe en bedre koordination på tværs imellem de enkelte afdelinger/udvalg, fra afdelingerne/udvalgene til bestyrelsen og ikke mindst, at tilsikre en enkelthed og overskuelighed i den organisatoriske opbygning.

Der er følgende afdelinger/udvalg:

En nærmere beskrivelse af de enkelte afdelingers/udvalgs sammensætning, opgaver og ansvar er beskrevet under de enkelte afdelinger/udvalg (benyt ovenstående links direkte til afdelingerne/udvalgene).

Udvalgsrammer for alle dele af sportsafdeling og KiK, Turnering og bane.

Der kan nedsættes ad hoc grupper til projektrelaterede opgaver.