Handicapudvalg

Alle danske golfklubber, der er medlem af Dansk Golf Union, skal udpege en handicapkomite (handicap udvalg).

Udvalgets arbejdsopgaver er nøje beskrevet i EGA-handicapsystemets § 3.4. (EGA er den Europæiske Golfunion).(EGA-handicapsystemet 2016-19 se PDF forneden)

Udvalget består af 3 medlemmer.

Medlemmer til Handicapudvalget udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra udvalget. Herefter fraskriver bestyrelsen sig ret til at deltage i udvalgets arbejde. Handicapudvalgets beslutninger kan herefter udelukkende ankes til Dansk Golf Unions Handicap Komite.

Kompetence

Udvalget kan afgøre alle sager vedrørende handicap. F.eks. ændring af handicap efter skriftlig anmodning fra spillere. Suspenderer handicap ved grove overtrædelser af handicapsystemet samt rette handicap efter skøn.

Udvalgets afgørelser kan ankes til Dansk Golf Unions Handicap Komite.

Arbejdsform

Udvalget behandler sager efter skriftlig henvendelse og giver afsenderen besked om modtagelsen. Udvalget kan selv tage sager op til nærmere undersøgelse.

Afgørelser meddeles skriftligt og tilstræbes at foreligge indenfor 3 uger efter modtagelsen.