Sportsafdeling

Deltagere

Forretningschef, bestyrelsesmedlem, 1 medlem fra hvert af følgende udvalg Junior, Elite, Begynder, Turnering, Regionshold og Regeludvalg

Kvalifikationer:

Indgående kendskab til og indsigt i golfspillet på alle niveauer. Interesse og tid til at arbejde med juniorer, ynglinge, elite og/eller nybegyndere

Være ambassadører for golfklubben og golfsporten og altid optræde som det gode eksempel.

AFDELINGSansvar/opgaver:

  • inden for de økonomisk fastsatte rammer at skabe et dynamisk og attraktivt miljø, der tilbyder træning, regel og etikette-kurser, aktiviteter og turneringer under forskellige former, således at det tiltrækker og fastholder nybegyndere, juniorer, ynglinge og elitespillere i golfklubben.
  • afgrænse de enkelte underudvalgs opgaver og ansvar.
  • udarbejde rammer og retningslinier for junior, elite, begynder og regionshold. (se håndbog for juniorarbejdet)
  • ensretning af sammenfaldende/ relaterede opgaver ex. golfkørekort.
  • sikre at der udarbejdes aktivitetsplaner af de enkelte underudvalg.

Rammer for udvalg og K-i-K:

For at sikre en optimal udnyttelse af banen og klubbens ressourser er aftalt følgende: