Turneringsudvalg

Kvalifikationer:

Interesse i og erfaring med planlægning og gennemførelse af golf turneringer. Medvirke til at promovere klubben og give turneringsdeltagere (egne medlemmer som gæster) en god og positiv oplevelse af Hedeland Golfklub.

Indgående kendskab til golfreglementet.

Udvalgsansvar/opgaver:

  • at udarbejde forslag til turneringsplan til godkendelse af bestyrelsen i december
  • i planlægningsfasen at tage højde for klubbens økonomi (indtægter) samtidigt med at der tages hensyn til klubbens medlemmer i forhold til diverse banelukninger
  • at forestå afviklingen af diverse turneringer herunder præmier, turneringsledelse, hvervning af frivillige hjælpere samt koordinering med shop og restaurant

 

Generelle turneringsbetingelser