Kollektiv ansvarsforsikring for DGU-medlemmer

Nykredit Forsikring og Dansk Golf Union har indgået aftale om en kollektiv ansvarsforsikring. Forsikringen omfatter golfspillere med aktivt medlemskab af en golfklub tilsluttet DGU.  

Hvem gør hvad - når skaden er sket?

Kommer en golfspiller til at skade andre personer eller deres ting
foretages følgende:

  • Klubsekretariatet skal anmelde skaden på den kollektive ansvarsforsikring  
  • Golfspilleren, der har forvoldt skaden, skal samtidig anmelde skaden på sin private ansvarsforsikring
  • Har skadelidte tegnet tings- eller personforsikring for det skaderamte, skal skaden også anmeldes til skadelidtes eget selskab. Herefter ordner selskaberne sagen indbyrdes

Her kan du anmelde skaden: Skadeanmeldelse 

Læs mere om ansvarsforsikringen for DGU-medlemmer på Nykredits hjemmeside

Venlig hilsen
Sekretariatet