Ordensregler for klubhuset

Klubhuset og dets omgivelser er klubbens ansigt udadtil.

Alle medlemmer bør derfor medvirke til, at inventar og installationer ikke udsættes for overlast. Det er medlemmernes pligt at overholde ordensreglerne og at påtale overtrædelser.
Klubhuset er åbent for klubbens medlemmer og for gæster. Medbragt mad samt drikkevarer må ikke nydes i restauranten inkl. terrassen, der dog kan benyttes uden købetvang.

Det er tilladt at færdes over alt i klubhuset med rene golfsko. Udstyr, bags, køller og vogne må ikke medbringes i klublokaler, omklædningsrum, forgang eller på terrassen. Beklædningsgenstande, fodtøj o.l. skal opbevares i omklædningsrum.

Det henstilles til alle at medvirke til opretholdelse af orden i omklædningsrummet. Tøj skal hænges op. Inventar som bænke, hylder, kummer mv. må ikke benyttes som underlag ved snøring af sko.

Beklædning, sko eller andet udstyr må ikke "overnatte" i omklædningsrummet. Løse effekter vil med jævne mellemrum blive indsamlet og fjernet, dog vil evt. særlige værdifulde effekter blive anbragt i aflåst depot. Ved sæsonens slutning vil uafhentede effekter blive afleveret på hittegodskontoret.

Vask af alle former for udstyr skal foregå på den dertil indrettede vaskeplads.
Biler skal parkeres på P-pladserne i de afsatte båse.
Udvalgstavler må kun benyttes af de ansvarlige udvalg. Alle andre opslag skal hænges på medlemmernes tavle.

Hunde må ikke medtages i klubhuset.

Klubben kan ikke påtage sig ansvaret for udstyr, effekter og andre værdier for medlemmer og gæster, der besøger Golfklubben Hedeland.

Eventuelle skader, mangler eller klager vedr. klubbens ejendom meddeles til sekretariatet.

Rygning er forbudt overalt i klubhuset.

 

Se også ordensregler og dresscode for brug af banen