Vi sætter fokus på .....

Her vil vi med jævne mellemrum sætte fokus på et medlem, der gør noget specielt for klubben.