Regeludvalg

Ansvar/ opgaver: Sikre medlemmerne bedst mulig kendskab til golfreglerne ved afholdelse af regelseminarer både for nye og eksisterende medlemmer. Desuden medvirke ved afgørelse af regelsituationer i klubbens turneringer og ved besvarelse af medlemmernes regelspørgsmål.