Baneafdeling

Kvalifikationer:

det er afdelingens opgave at sammensætte et "hold" der er så bredt funderet, at alle opgaver vedr. banen kan løses. Dvs. viden om græs m.m., anlæg og bygningsforhold, golfspillet og lign.

Afdelingens medlemmer skal helst have ingeniør, entreprenør og/eller "golfbane kendskabs" uddannelse for at sikre kvaliteten i afdelingens arbejde.

AFDELINGSansvar/opgaver:

  • i samarbejde med Chefgreenkeeperen, at udarbejde retningslinier for arbejdet på og udviklingen af golfbanen. Hvert år udarbejdes rullerende planer for det fremtidige arbejde og projekter for golfbanen.
  • den daglige drift står Chefgreenkeeperen for sammen med sin stab. Dette arbejde sker i tæt samarbejde med Forretningschefen.
  • ved arbejde med anlægsopgaver vælges en ansvarlig fra afdelingen til at stå for udførsel af den stillede opgave. Dette sker også i tæt samarbejde med Forretningschefen.
  • etablering af af baneservice fra sæsonstart.
  • udarbejdelse og vedligehold af maskinkatalog.
  • opfølgning på investeringer i nye maskiner, projekter på banen eller omkringliggende områder.
  • budgetlægning
  • årligt i oktober måned fremlægge udviklingsplaner og investeringsønsker for bestyrelsen til brug i budgetlægning for kommende år.
  • ved større projekter at udarbejde cost/benefit og omkostningsrammer og fremlægge disse for bestyrelsen for dennes godkendelse
  • løbende information til klubbens medlemmer om banens pleje.