Nyheder - Justering af de midlertidige lokale regler

Vi har i bla. i forbindelse med bunkerrenoveringsprojektet justeret de midlertidige lokale regler. Se dem på hjemmeside, i foyeren i golfklubben eller på starterhus.