Regler for trolleytilladelse i vinterperioden

 

  1. Skriftlig ansøgning vedlagt lægeerklæring indsendes til sekretariatet.
  1. Lægeerklæringen skal oplyse om årsagen til dispensation, eventuelt sygdommens art.  
  1. Der kan maksimalt gives tilladelse til kørsel med trolley ved generelt vognforbud indtil 1. april.
  1. Tilladelsen gælder letvægtsvogn – let bag, med ½ sæt køller. Vognen må ikke have hjælpemotor. En let vogn som f.eks vore udlejningstrolleys vejer ca. 4,5 kg.
  1. Der kan i specielle tilfælde gives tilladelse til en kortere periode, f. eks 3 måneder.
  1. Tilladelsen er personlig.
  1. Chefgreenkeeperen kan uden varsel forbyde brug af trolley, når baneforholdene påbyder dette.
  1. Overtrædelse af reglerne kan medføre inddragelse af tilladelsen.

 Sekretariatet