Buggy og Scooter

Buggy og scooter

Regler for tilladelse til anvendelse af buggy og scooter

Ordinær udlejning

 1. Alle medlemmer og gæster har mulighed for at leje en buggy i forbindelse med spil på 18 huls banen.
 2. Der gælder en fast pris for kørsel pr. 18 huls runde ved alm. udlejning til medlemmer og gæster
 3. Der kan kun køres på banen med materiel klubben udlejer. Eller ved dispensation.

Kørsel med særlig dispensation for egne medlemmer: buggy og scooter

 1. Skriftlig ansøgning vedlagt lægeerklæring indsendes til sekretariatet.
 2. Lægeerklæringen skal oplyse om årsag til dispensation.
 3. Der betales for kørsel efter en af bestyrelsen fastsat pris.
 4. Der kan i særlige tilfælde gives tilladelse til en kortere periode, f. eks. 3 måneder ved pludseligt opstået skade.
 5. Køretilladelsen er personlig.
 6. Buggy'en må kun føres af en person, som har køretilladelse.
 7. Det er tilladt at medtage en medspiller.
 8. Færdsel i privat buggy ikke tilladt. 
 9. Der udstedes tilladelser til scooterkørsel for alle medlemmer med helbredsproblemer og lægeerklæring. Der evalueres årligt om banen kan tåle sliddet. 
 10. Inddragelse af køretilladelse efterfølgende år annonceres rettidigt inden sidste frist for udmeldelse (d. 30/11) 

Generelle regler

 1. Buggy eller scooter skal færdes på stier, semirough og fairway. Fordel slid, så du ikke kører, hvor alle andre går og kører.
 2. Der må under ingen omstændigheder køres på teesteder, forgreens, greens og i rough. Det er ikke tilladt at køre op til teestederne på 16. hul.
 3. Buggy eller scooter må ikke køre eller parkeres nærmere greens forkant end 25 m. Undtaget kørsel på stier indenfor denne afstand.
 4. Undgå skarpe drej og bratte opbremsninger.
 5. Chefgreenkeeperen kan uden varsel forbyde kørsel med buggy og scooter, når vejrforholdene påbyder dette.
 6. Overtrædelse af reglerne kan medføre inddragelse af køretilladelsen

Bestyrelsen
Juni 2020