Lokalregler og midlertidige lokalregler

1. Banemarkeringer:

Hvide pæle:                          Out of bounds.

Røde/pæle/plader:                Strafområder

Blå pæle/afstribning:             Areal under reparation.

Grøn top:                             Område med spilleforbud

 

 1. Alle røde og blå markeringspæle/plader er ikke-flytbare forhindringer. Regel 16.1.
 1. Lempelse for gene fra en sprinkler tages efter Regel 16.1. Ekstra mulighed for lempelse, når sprinkler er tæt på greenen og på spillelinjen: Bold i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere: Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.
 1. Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 14 eller hul 16, kan spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, undtagen:
  • Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for tre minutters søgetid, kan spilleren vælge enten at fortsætte med at spille den oprindelige bold, eller fortsætte med at spille den provisoriske bold.
  • Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søgetid, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet, bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.
 2. Nyplantede træer beskyttet med plasticrør, pæle og stropper er ikke-flytbare forhindringer. Regel 16.1f.
 3. Brændestakke er ikke-flytbare forhindringer med spilleforbud. Regel 16.1f.
 4. Krydsfinerkanter og skyllerender i bunkers er areal under reparation. Regel 16.1c.
 5. Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder. Lokalregel E-5

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALREGLER

Den generelle straf (Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 strafslag)

 

Godkendt af DGU dato: 30.4.2020

Midlertidige Lokale Regler – se også opslag i klubhus eller på starterhus.

Alle dræn-render og gravede huller er areal under reparation. De er ikke markeret af pæle, men ved deres fysiske forekomst. Lempelse  iflg. 16.1.

Lejeforbedring/ vinterregler:

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der: har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med et scorekort og i det generelle område, ikke nærmere hullet. Bolden må renses.

Den officielle ordlyd er lidt længere: Den kommer for god orden her: 

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere [eller identificér et bestemt område, såsom “på fairway på hul 6”], må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.

Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: [Angiv størrelsen på lempelsesområdet, såsom en køllelængde, længden på et scorekort eller 15 centimeter] fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:

Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:

Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e. Bolden må renses.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.” 

Orientering om fårefolde

Al areal indenfor foldene er i det generelle område.

Dette betyder, såfremt man har slået en bold ind i en fold, at man blot skal gå ind i folden og spille bolden. Dette gælder også selvom der er får i foldene.

Hegnet omkring foldene er en ikke-flytbar forhindring med lempelse i henhold til Regel 16.1a. Man kan opnå lempelse uden straf såfremt bolden ligger op ad hegnet, eller ens stance generes af hegnet, eller man i svinget vil ramme hegnet.

Lempelse opnås ved at droppe bolden indenfor 1 køllelængde fra det nærmeste referencepunkt, ikke nærmere hullet.