Lokalregler og midlertidige lokalregler

1. Banemarkeringer:

Hvide pæle:                          Out of bounds.

Røde/pæle/plader:                Strafområder

Blå pæle/afstribning:             Areal under reparation.

Grøn top:                             Område med spilleforbud

 1. Alle røde og blå markeringspæle/plader er ikke-flytbare forhindringer. Regel 16.1.
 1. Lempelse for gene fra en sprinkler tages efter Regel 16.1. Ekstra mulighed for lempelse, når sprinkler er tæt på greenen og på spillelinjen: Bold i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere: Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.
 1. Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 14 eller hul 16, kan spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, undtagen:
  • Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for tre minutters søgetid, kan spilleren vælge enten at fortsætte med at spille den oprindelige bold, eller fortsætte med at spille den provisoriske bold.
  • Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søgetid, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet, bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.
 2. Nyplantede træer beskyttet med plasticrør, pæle og stropper er ikke-flytbare forhindringer. Regel 16.1f.
 3. Brændestakke er ikke-flytbare forhindringer med spilleforbud. Regel 16.1f.
 4. Krydsfinerkanter og skyllerender i bunkers er areal under reparation. Regel 16.1c.
 5. Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder. Lokalregel E-5

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALREGLER

Den generelle straf (Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 strafslag)

Godkendt af DGU dato: 30.4.2020

Midlertidige Lokale Regler – se også opslag i klubhus.

Lejeforbedring

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der: har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med længden på et scorekort og er i det generelle område, ikke nærmere hullet. Bolden må renses. Læs den fulde ordlyd af reglen her.

Lokalreglen er gældende til og med den 15. maj 2024

 

Alle dræn render og gravede huller er areal under reparation.

De er ikke markeret af pæle, men ved deres fysiske forekomst. Lempelse  iflg. 16.1.

 

Orientering om fårefolde

Al areal indenfor foldene er i det generelle område.

Dette betyder, såfremt man har slået en bold ind i en fold, at man blot skal gå ind i folden og spille bolden. Dette gælder også selvom der er får i foldene.

Hegnet omkring foldene er en ikke-flytbar forhindring med lempelse i henhold til Regel 16.1a. Man kan opnå lempelse uden straf såfremt bolden ligger op ad hegnet, eller ens stance generes af hegnet, eller man i svinget vil ramme hegnet.

Lempelse opnås ved at droppe bolden indenfor 1 køllelængde fra det nærmeste referencepunkt, ikke nærmere hullet.