Banenyt juli

Oprettet d. 29. juni 2023

Foråret og den første del af sommeren har allerede givet mange udfordringer. Vi fik givet vores fairways en passende mængde gødning i marts måned, så de kunne være klar når varmen kom og vi igen kunne spille på lækre fairways. Med varmen kom også tørke og en dårlig udnyttelse at den gødning, der skulle hjælpe græsset i gang. Fairways og mange andre område er tørre og slet ikke i en kvalitet, som vi gerne vil levere. Vi nåede ikke at få lukket huller fra vinteren og det slid der er ved brug af banen hele året. Vi vil efterså alle fairways til efteråret og håber dermed, at vi kan etablere mange nye planter, der forhåbentlig vil overleve den kommende vinter og være klar til sæson 2024. Vi skal også forvente samme tørre vejr de kommende sæsoner og vil selvfølgelig prøve at forberede os med gødning af afspændingsmiddel, som dermed kan sikre en noget bedre udnyttelse af den smule vand vi får i løbet af sommeren.

Der er også fordele ved en tør sæson. Roughen imellem de enkelte huller er tynd og boldene er dermed lettere at finde. Selv ukrudtet har hårde betingelser i år. Vi må gerne sprøjte lidt imod ukrudt. Det svarer til, at vi ca. kan sprøjte 3 huller helt hvert år. Det betyder at midlerne skal bruges rigtigt, hvis det skal give et brugbart resultat. En god sprøjtning kræver høj fugtighed, god varme, vindstille og tørt vejr. Der har ikke været godt sprøjtevejr i år endnu, og det betyder at vi foreløbig har sprøjtet på hul 18 - 17 og 16. Med de midler vi har til rådighed vil ca. 60 % af det ramte ukrudt forsvinde helt, imens resten vil komme tilbage.

Vi begynder at klippe rough i udvalgte område i de kommende uger.

I foråret gik vi i gang med den nye puttinggreen, som visuelt vil være med til at give helhed i det nye terrassemiljø og området omkring driving rangen. I har let kunne følge med i arbejdet fra den rå lerjord til planering af vækstjord, såning, etablering af automatisk vanding og tildækning med vækstdug. Nu er dugen taget af og den nye green ser allerede godt ud på afstand. Vi vil løbende klippe, gøde og topdresse området så det til sidst er så jævnt som en green skal være. Vi vil i efteråret være tæt på den ønskede klippehøjde på 6-7 mm og dermed være klar til at spille på den. Den endelige åbning vil sikkert være foråret 2024.

Vi er stadig meget udfordret, når vi skal vande vores green og teesteder. Vi pumper desværre meget vand op i vandingssøen. Det løber ud igen, noget hurtigere end forbruget, så det betyder dårlig udnyttelse og stort strømforbrug. I baneudvalget arbejder vi med en hurtig løsning, som sikrer at vandet ikke løber ud af søen, men også en langsigtet løsning, som kan tilpasses banen og ønsket om søer med et synligt vandspejl. Vi er løbende i dialog med Høje Tåstrup Kommune, som heldigvis er meget hjælpsomme og har forståelse for vores udfordringer.

Så varer det ikke længe, inden vi begynder at afvikle ferie. Fra juli måned går greenkeeperne på sommerferie i 14 dage ad gangen. Det betyder, at vi er færre til den daglige drift af banen. Vi vil bruge tiden på almindeligt vedligehold som klipning og trimning, som I kender det. Der vil ikke store ekstra anlægsopgaver i de kommende måneder.