Miljøundersøgelser på og omkring banen

Oprettet d. 23. april 2024

Der bores rundt om banen - ikke efter olie eller gas - men for at undersøge om der er øget forurening, der kan true grundvandet. I det område, hvor der bores, har der været opmagasineret ulovligt affald, der senere er fjernet, og længe før golfbanen blev opført. Boringerne er blot for at sikre, at der med årerne ikke er trængt rester længere ned i undergrunden end forventet. 

Da der også skal bores på både hul 17 og 18, vil disse huller være lukket i en kort periode sidst i den forventede boringsperiode på 25 arbejdsdage.

På kortet herunder, kan man se, hvor der bores.