SGO-ordning

SGO Ordning

Fuldtidsmedlemmer*) kan tilkøbe SuperGreenFee-Ordning (SGO), en fritspilsordning, hvor du for kr. 995,- kan spille på hver bane op til 10 gange i 9 mdr. af sæson 2023 på følgende baner:

  • Frederikssund
  • Holbæk
  • Odsherred
  • Roskilde
  • Sorø
  • Skovbo

Bemærk nogle få regler:

Siden 2022 er sæsonen fra 1/3 til 30/11 - 9 mdr. i alt. Med SGO fritspilsordning kan du booke op til 10 greenfeerunder i golfbox hos ovennævnte klubber. I øvrigt gælder klubbens green-fee regler. Husk at bestille og bekræfte tiderne. 

SGO gælder ikke i turneringer. I Hedeland gælder SGO heller ikke ved gruppe- og forhåndsbestillinger via sekretariatet.
Der er en karenstid ved klubskifte mellem klubberne, så man ikke kan bruge SGO på en tidligere hjemmebane i op til 2 år.
*) Voksen, U-30 og U-35

I løbet af foråret 2023 sættes en "turnering" op i goilfbox, hvor man kan tilmelde sig og betale ordningen.