SGO-ordning

Fuldtidsmedlemmer*) kan tilkøbe SuperGreenFee-Ordning (SGO), en fritspilsordning, hvor du for kr. 900,- kan spille frit i hele indeværende sæson på følgende baner:

  • Frederikssund
  • Holbæk
  • Odsherred
  • Roskilde
  • Sorø
  • Sydsjælland

Bemærk nogle få regler:
Med SGO fritspilsordning kan du ubegrænset booke greenfeerunder i golfbox hos ovennævnte klubber. I øvrigt gælder klubbens green-fee regler.

SGO gælder ikke i turneringer. I Hedeland gælder SGO heller ikke ved gruppe- og forhåndsbestillinger via sekretariatet.
Der er en karenstid ved klubskifte mellem klubberne, så man ikke kan bruge SGO på en tidligere hjemmebane i op til 2 år.
*) Voksen og U-30


Tilmelding:
Du kan tilmelde dig og betale direkte i golfbox under klubturneringer ved at logge ind på dette link til  SGO 2021

eller via mail til sekretariatet på klub@hedeland-golf.dk