Banenyt oktober 2023

Oprettet d. 20. oktober 2023

 

Det er nu godt en måned siden, at vi propprikkede alle greens. Det er en succes, og vi har sikret at vores greens også er gode i den kommende sæson. Det har dog givet nogle bump på vejen, og det er der selvfølgelig en forklaring på.

Vi propprikker greens, da det er nødvendigt. Vi fjerner dødt plantemateriale som opbygges i toppen af en green. Ophobningen opstår ved naturligt døde plantedele, som især forstærkes i tørre perioder over en golfsæson. Vi havde to måneder med varme og tørke, hvor store dele af græsset lider og rødder og plantedele dør. Dødt plantemateriale holder på vand og giver grobund for svampeangreb.

Vi topdresser greens, så vi derved blander toplaget med en masse sand og friske og sunde planteskud, samt det naturlige døde materiale. Det er kun muligt at topdresse, når det er tørt og græsset er i vækst, ellers bliver overfladen meget sandfyldt og dårlig at spille på. Det er altså en balance med at tilføre topdressing i passende mængder og samtidig nå at slæbe det væk, så greenen er spilbar. Vi har de bedste intentioner om at levere den perfekte spilleoverflade.

Vi har igen i 2023 haft en skøn sæson, hvor vores greens har været meget ens og har tilfredsstillet både medlemmer og gæster fra midten af marts måned og til ugen efter klubmesterskabet i slagspil. Vi skal altid bruge perfekt vejr når vi arbejder på banen. Valget faldt i den uge hvor vi troede på, at vi kunne nå at prikke greens og alligevel holde banen åben fra kl. 11.00, som så gav plads til at spille golf.

Vores greens er sunde og har et veludviklet rodnet. Når vi propprikker, skal græsproppen med op af hullet. Vi var nødt til at gå dybt denne gang, da proppen ellers ville blive nede i jorden. Store huller kræver store mængder topdressing. Vi brugte ca. 25 ton topdressing i første runde. Hullerne var ikke fyldte, men vi havde sået alle greens, så hullerne lukkede hurtigt med nyspirret græs. Græsset spirede på 9 dage og alle kunne se totterne stikke op af de fleste huller.

Nu er udfordringen at sikre, at de nye græsspirer ikke kvæles af topdressing og af den daglig klipning. Derfor klippede vi mindre og rullede mere. De giver naturligvis ujævne og lidt for hurtige greens. Efterfølgende har vi topdresset 2 gange med en lille mængde. Da vi nu er langt henne i efteråret, er det vanskeligt at nå både at topdresse og få sandet tørret og slæbt ned. Vi har i september måned haft usædvanligt megen dug, som har forsinket arbejdsgangen. En anden udfordring har været det nyspirrede græs, som vokser hurtigere end det etablerede græs. Den type topdressing vi bruger, er en blanding af 97 % rent sand og de sidste 3 % består af kompost. Denne kompost er næringsrig og giver gode vækst og etableringsbetingelser for nye græsfrø, men i dette tilfælde også lidt for megen vækst da det resulterer i ujævne greens.

Når vejret er med os de kommende uger udnytter vi tiden og topdresser igen. En anden løsning er at prikke greens med faste spyd som presser vækstlaget til siden og derved lukker hullerne på en passende måde uden at det nysåede græs dør. Målet er at vi inden længe har gode greens igen og dette års greenpleje sikre gode greens fremover.