Banenyt - også om træningsbanen.

Oprettet d. 19. december 2022

Drivingrangen.

Greenkeeperne samler ikke bolde på drivingrangen i de kommende måneder. Bilen skal have service og opsamleren skal ombygges til et mere automatisk aftipningssystem, som kan bruges ved vores nye boldgrav med vaskemaskine. Vi forventer at hele systemet er klar og fuldt opdateret i foråret 2023.

Banen.

Det er muligt igennem vinteren at spille 14 huller til provisoriske vintergreens. Vi har i år valgt at tage hul 10 ud af spil. Der er et område med nyplantede træer som skal beskyttes. Det er ikke muligt at flytte hullets (greenens) placering, da der typisk er meget vådt i området. Når der er drænet yderligere på hullet er det muligt at vi igen kan bruge hullet med en anden placering af greenen.

God jul