Banenyt maj

Oprettet d. 27. maj 2022

Nyt fra banen maj 2022

Golfsæsonen er godt i gang og I har som medlemmer været mange prøvelser igennem. Jeg
synes det er gået godt, selvom der har været små bump på vejen, som manglende og nogle
gange forkert kommunikation omkring banens pleje og de projekter vi arbejder med. Alt
sammen for at sikre at banen er i konstant udvikling til glæde for medlemmer og gæster.

Foråret er tørt, solrigt men køligt. Det giver flere udfordringer på banen. Der skal vandes
både greens, tee og eks. dele af 14 fairway. Den automatiske vanding, som normalt
planlægges om natten, har ikke virket stabilt, da både styrekabler og vandrør har været
beskadiget.


Status på de enkelte opgaver.


Det store projekt omkring driving range og terrasse er ved at være færdigt, dog med lidt
forsinkelser, bla. på grund af et lille tillægsprojekt. Der mangler de sidste fliser på terrassen,
beplantning og oprydning. Det er opgaver, som udføres af entreprenøren. Derefter kommer
der opgaver med at færdiggøre den nye puttinggreen på pladsen som har været brugt til
materialeopbevaring. Den nye måtte er kommet og skal lægges på plads de kommende dage. Alle
glæder sig til at se og bruge det færdige område.


Arbejdet med vandingsanlægget er næsten færdigt, og der er ikke mere arbejde omkring
vores greens. Der skal lægges et nyt vandrør fra 6. green til 7. tee for at sikre nok vanding
her. Det nuværende vandrør løber gennem skoven bagved 8. green og trærødderne trykker
røret fladt, så der ikke kan løbe vand igennem. Denne opgave forventes færdig i løbet af juni
måned.
Topdressing af vores fairways gik rigtig godt og opgaven blev udført hurtigt og præcist. Det
vanskelige ved sådan en opgave er åbenbart at få sandet leveret i god tid, og så vejret som
vi ikke kan styre. Vejret var heldigvis med os, og der kom til og med lidt regn efterfølgende
som jævnede sandet mere ud. Topdressing af fairways vil vi fortsætte med så ofte som
muligt, eller hvad der svarer til 1-2 gange årligt. Der er ikke alle fairways, der har behov hver
gang, så nogle gange vil det føles lidt lettere.


Vi er godt i gang med den nye vandboring, som skal levere ekstra vand til vandingssøen og dermed
sikre, at der er vand nok til både tee og greenvanding igennem hele sæsonen. Det tilbud vi
har på pumper og installering er dog blevet noget dyrere, og vi ser nu på andre løsninger til
denne entreprise. Det er vores håb og forventning, at vi er færdige inden for de kommende 5
uger.


Hos greenkeeperne har vi længe været på udkig efter en greenkeeperelev og en mekaniker/
greenkeeper. Vi har søgt via de tilgængelige kanaler, men må nu indse, at der skal
alternativer ideer til. Alle medlemmer bedes holde øjne og øre åbne og videregive budskabet
om en mulig læreplads og stilling som greenkeeper. Vi har akut behov for hjælp til at holde
banen i god stand. Lige nu kan vi ikke nå god greenkeeping, der sikrer en bane i en
tilfredsstillende kvalitet. Vi må prioritere opgaverne, så medlemmer og gæster kan spille golf,
men vi må desværre slække lidt på den ellers så vigtige pleje med topdressing, eftersåning
og alle de små detaljer. Vi håber I har forståelse og nyder, at vi desværre ikke vil topdresse
og propprikke så ofte.


I sidste uge stoppede Uffe Nielsen som greenkeeper, da han ønskede en lettere arbejdsdag
og uden weekendarbejde. Det er desværre svært at finde interesserede, der også er
indforstået med en arbejdsplads, hvor der ind i mellem arbejdes syv dage om ugen.


Hilsen Greenkeeperne.