Retningslinjer for Regionsgolf

Hedeland Golfklub, 2020 - Regionsgolf

Baggrund

Som de fleste andre golfklubber, deltager Hedeland Golfklub i regionsgolf, som er landets største holdturnering for klubgolfere.

Det er en hulspilsturnering, som giver mulighed for sportslig dyst mod andre golfklubbers regionshold, og til at spille golf på andre baner. Hedeland deltager hvert år med mange hold med spillere på alle niveauer og aldre.

Hedeland Golfklub støtter regionsgolf, som i klubben organiseres ved frivilligt arbejde af koordinatorer og holdkaptajner.

Grundlag

Det forudsættes, at spillere i regionsgolf har det sportslige element som motivation og er indstillet på at yde en god indsats for holdet, både på og udenfor banen.

Deltagelse er åben for alle fuldtidsmedlemmer med EGA-handicap. Invitation og tilmelding sker på via Golfbox. Tilmelding til turneringen sker i november/december måned.

Der udpeges af klubben en eller to koordinatorer, som udpeger holdkaptajner til hvert hold.

Klubkoordinator

Koordinator er det bindeled mellem klubben, holdkaptajner og Regionsgolfs Danmark.

Koordinator er ansvarlig for invitation og udarbejdelse af tilmeldingslister, samt at tilmeldte opfylder deltagerkriterierne (EGA-handicap, alder, etc.). Koordinator fordeler de tilmeldte på hold efter kriterierne for holdopdeling, og finder holdkaptajn til hvert hold.

Når holdene er endelig fastlagt i samarbejde med holdkaptajnerne, udarbejder koordinator iht. Regionsgolf Danmarks retningslinjer spilleplanen (kampdato og - tid for hjemmekampe) og afstemmes tider med sekretariatet, hvorefter den indlægges i regionsprogrammet.

Koordinator deltager i Regionsgolf Danmarks årsmøde og holder sig i øvrigt orienteret om turneringsforhold, samt informerer holdkaptajnerne herom.

Holdkaptajn

Holdkaptajnen har ansvaret for sit hold i alle forhold, og for at klubbens og Regionsgolfs retningslinjer følges. Fra tilmeldingslisten udtages efter handicap og alder en bruttotrup af spillere, som kaptajnen råder over, når holdet skal sættes til de enkelte kampe.

Holdkaptajnen har pligt til:

 • At sætte sig grundigt ind i turneringsbetingelserne for regionsgolf og informere sine spillere herom. Turneringsreglerne kan ses på Regionsgolf Danmarks hjemmeside under punktet: Turneringsbetingelser Øst.
 • At sikre sig at holdets spillere har et acceptabelt kendskab til golfreglerne, herunder gældende hulspilsregler og har EGA HCP samt overholder alders- og HCP kriterier.
 • At udtage det bedste hold til kampdagen og i god tid at informere bruttotruppen herom, samt informere spillere om, at der spilles i klubbens trøjer.
 • Sikre sig, at der ikke anvendes spillere, som spiller på et andet hold i samme række, f.eks. en Senior B-1 spiller må ikke spille på et Senior B-2 hold, men må gerne spille på et Senior A hold (som reserve).
 • På dagen at informere spillerne om lokale regler, flagplacering, scorekort, etc.
 • At udfylde kampkort og afstemme dette med modstander, før og efter kampen, og at indrapportere resultat af hjemmekampe på Regionsgolfs hjemmeside. Kampkortet hentes på hjemmesiden www.rgd.dk. Resultatet af kampen påføres kampkortet, der underskrives af begge holdkaptajner. Kampkortet opbevares i begge klubber og kan destrueres efter den 1. oktober i turneringsåret. Resultatet indberettes af hjemmeklubben på hjemmesiden, og kampkortet fotograferes og uploades til hjemmesiden. Hvis indberetning af resultat og holdkort ikke er foretaget senest 48 timer efter holdmatchens starttidspunkt, har det følgende konsekvens for hjemmeholdet: Holdmatchens resultat vil altid stå til troende, men i tilfælde af at hjemmeholdet vandt eller spillede uafgjort tilskrives hjemmeholdet INGEN turneringspoints. Begge hold tilskrives kamppoints. I tilfælde af at udeholdet vandt tilskrives begge hold kamppoints og udeholdet får sine turneringspoints.
 • At være ”vært” for det gæstende hold i hjemmekampene. Det er alm. skik i Regionsgolf, at hvis en hjemmeklub ikke tilbyder gratis øl, tilbyder hjemmeholds-spilleren i stedet øl til sin modstander. Hedeland Golfklub har valgt ikke at tilbyde gratis øl til gæsterne - i stedet tilbydes gratis klubtrøjer til klubbens spillere.

Holdkaptajnen har ret til:

 • At være spiller på holdet eller at være ikke spillende kaptajn, eller ved fravær at udpege en reserve-kaptajn til en kamp.
 • At udtale sig på holdets vegne.
 • At indgive protester på holdets vegne efter spillet om den administrative del af kampen. Protester til Regionsgolf Danmark indgives via klubbens koordinatorer.

Holdkaptajnen kan ikke:

 • Optræde som dommer eller diskutere regler med spillere fra et andet hold, men kun rådgive sine egne spillere.
 • Afbryde eller standse spillet eller igangsætte protester på vegne af en spiller.
 • Kun den enkelte spiller kan protestere under spillet.