Retningslinier for Regionsgolf

Hedeland golfklub, april 2017

Regionsgolf

Baggrund

Som de fleste andre golfklubber deltager Hedeland golfklub i lands største holdturnering for klubgolfere.

Dette er en hulspils turneringen som giver mulighed for sportslig dyst mod andre golfklubbers regionshold. Hedeland deltager hvert år med mange hold, som rummer spillere fra alle niveauer og aldre.

Hedeland golfklub støtter regionsgolf, som i klubben organiseres ved frivilligt arbejde af koordinator og holdkaptajner.

Grundlag

Det forudsættes, at spillere i regionsgolf har det sportslige element som motivation og er indstillet på at yde en god indsats for holdet, både på og udenfor banen.

Deltagelse er åben for alle fuldtidsmedlemmer med ega-handicap. invitation og tilmelding på klubbens hjemmeside/golfbox, til næste år turnering sker i oktober så tilmeldingen af hold kan nås inden 01. december.

Der udpeges af klubben en koordinator, samt for hvert hold en holdkaptajn.

Klubkoordinator

Koordinatoren er det praktiske bindeled mellem klubben, holdkaptajner og regionsgolf.

Spilleplanen (kampdato og - tid for hjemmekampe) afstemmes med sekretariatet, før den indlægges i regionsprogrammet. ændringer fra kaptajner skal inden 1.april skal gå gennem koordinator.

Koordinator er ansvarlig for invitation og udarbejdelse af tilmeldingslister, samt at tilmeldte opfylder deltagerkriterierne (ega-hcp., alder, etc.).

Koordinator deltager i regionsgolfens årsmøde og holder sig i øvrigt orienteret om turneringens forhold, samt informerer holdkaptajnerne herom.

Holdkaptajn 

Kaptajnen har ansvaret for sit hold. I alle forhold og for at klubbens og regionsgolfs retningslinjer følges.

Fra tilmeldingslisten udtages, efter handicap, en bruttotrup af spillere som kaptajnen råder over, når holdet skal sættes til de enkelte kampe.

Kaptajnen har pligt til:

At sætte sig grundigt ind i turneringsbetingelserne for regionsgolf og informere sine spillere herom.

At sikre sig at holdets spillere har et acceptabelt kendskab til golfreglerne, især  regel 2 (hulspil), og har ega hcp samt overholder alders og hcp kriterier.

At udtage det bedste hold til kampdagen, og i god tid at informere bruttotruppen herom.

På dagen at informere spillerne om lokale regler, flagplacering, scorekort, etc.

At udfylde kampkort og afstemme dette med modstander, før og efter kampen, og at rapportere resultat af hjemmekampe til regiongolf, senest første hverdag i ugen efter spillet.

Ved brug af en spiller fra et andet hold, at aftale dette med dennes holdkaptajn, samt at klargøre konsekvenserne for spilleren (karensdag/udelukkelse fra slutspil)

kaptajnen har ret til:

At være spiller på holdet eller at være non-playing-captain.

At udtale sig på holdets vegne.

At indgive protester på holdets vegne efter spillet, om den administrative del af kampen.

kaptajnen kan ikke:

Optræde som dommer, eller diskutere regler med spiller fra et andet hold, men kun at rådgive sine egne spillere.

Afbryde eller standse spillet, eller igangsætte protester på vegne af en spiller.

Kun den enkelte spiller kan protestere under spillet (regel 2-5 protester). 

Det er vedtaget på et holdkaptajnmøde at der spilles i røde poloshirts