Eliteudvalg

Finn HøegFinn Høeg
Bestyrelsesmedlem
27244291 
Jytte Jensen
Medlem
2011 3040 
Jeppe Brinch SørensenJeppe Brinch Sørensen
PRO
4074 7976 
Dennis Willumsen
Medlem
6094 1534 
Thomas Lindeblad
Medlem
 

Elite udvalg

  •  Finn Høeg
  •  Jytte Jensen
  •  Jeppe Brinch Sørensen
  •  Dennis Willumsen
  •  Thomas Lindeblad
Se kontaktoplysninger

Hedeland Golfklubs
sponsorer