Holdkaptajner

Holdkaptajner på Hedelands hold i DAnmarks turneringen er:

Herrer 1. hold : 3. divion

Roland Danielsen : danielsen@sport.dk

Herre 2. hold : 4. division

Carsten Gyldenkærne: carsten.gyldenkaerne@gmail.com

Damer 1. hold : 1. division

Jette Krølbøll : krolboll@privat.dk