Dispensation ved lejeforbedring ophævet!

Oprettet d. 6. september 2023

I juni måned indførte DGU en midlertidig fortolkning af reglen om spil med lejeforbedring. Den var indført fordi det i visse situationer kunne være svært eller umuligt at skelne grænsen mellem fairway og semirough, når man skulle bedømme om lejeforbedring var tilladt i områder "i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere". Dispensationen er nu ophævet igen! 

Se også artikel hos DGU.