Ordinær Generalforsamling

Oprettet d. 3. marts 2022

Onsdag d. 2. marts blev Hedeland Golfklubs Ordinære Generalforsamling afholdt på Torstorp Skole i Taastrup.

Over 100 medlemmer havde fundet vej til aftenens begivenhed.
Bestyrelsen vil gerne takke alle fremmødte, såvel som også referant Jytte Jensen og dirigent, Advokat Morten Winsløv.

Referatet fra Generalforsamlingen sendes ud, når referant, formand og dirigent har godkendt det.

Der afholdes Ekstraordinær Generalforsamling d. 16. marts kl. 18:00 i klubben.