Ordinær Generalforsamling, tak til afgående formand Karin Thøgersen

Oprettet d. 14. juni 2021

Der har for nylig været afholdt ordinær generalforsamling i Hedeland Golfklub . Det foregik i Hedehusene skole og var i alt besøgt af 86 stemmeberettigede, hvoraf en del var til stede i kraft af fuldmagter.

Det lå på forhånd fast at vi tog afsked med formand Karin Thøgersen efter 16 års arbejde i bestyrelsen, hvoraf de 8 har været som formand. Forsamlingen takkede for hendes store og dedikerede indsats gennem alle årene.

Referat fra generalforsamlingen samt fra det konstituerende bestyrelsesmøde ligger tilgængeligt for medlemmerne via beskeder i Golfbox. Særligt kan bemærkes at ingen af de tre stillede forslag fik den fornødne tilslutning. Det betød for valghandlingen at der var mange kandidater og få pladser til bestyrelsen.