Banenyt april 2021

Oprettet d. 13. april 2021

Det er en svær tid på banen både som spiller og som greenkeeper. Det kolde vejr præger foråret og opgaverne på banen. I, der spiller golf tidligt på dagen, bliver ofte mødt med en spærring i Golfbox, da der er mulighed for frost. Vi lukker banen, ind til vi mener at frosten er væk for at passe på banen.

Boldopsamling

Greenkeeperne har overtaget ansvaret for samling af bolde på drivingrangen. Vi vil gerne have hjælp til denne opgave, og gerne fra et eller flere medlemmer der vil påtage sig denne opgave. Det er fysisk lidt hårdt og vil derfor henvende sig til jer med god fysik (det kunne være et supplerende studiejob). Det er vigtig, at vi får hjælp i weekenderne men også på hverdage. Vi har planer om at samle bolde med en robot. Dette projekt er forsinket, da vi ikke kan afholde generalforsamling, og godkende klubbens budget for 2021. Der vil komme et særskilt opslag omkring job som boldsamler på klubbens hjemmeside.

7. tee 55 og træningsområdet

På banen er vi i fuld gang med at klargøre bunkerne til sæsonen. Vi fjerner krydsfinerkanterne og stamper kanterne ned, samt fordeler og flytter sand i de forskellige bunkers. Vi kan nå to bunkers på en god dag og håber vi er i mål om ca. 14 dage. Herefter skal vi i gang med teestedet på hul 7 som skal være større og have installeret automatisk vanding. Vi forventer at 7. tee er klar til spil 1. juni.

Træningsområdet har længe trængt til en opdatering. Vi begyndte i december måned med at dræne og forme en ny bunker, hvor der er flere der kan slå bunkerslag samtidig. Greenområdet udvides til det dobbelte, og vi lægger græstørv på, så det igen er muligt at træne bunkerslag. Den tilbageværende træningsbunker nedlægges, så alle der træner i bunkeren slår i samme retning. Vi har ikke kunnet færdiggøre det lille projekt, da vi stadig er begrænset i den mængde vækstjord, vi må tilføre banen årligt. Vi har sendt en ansøgning til Region Hovedstaden i håb om en ekstra bevilling til vækstjord, som lige nu er under behandling. Denne ekstra mængde jord vil give mulighed for flere forbedringer i fremtiden, men også lette arbejdsgangen så vi ikke skal dele projekter over to års bevilling. Træningsbunkeren er klar medio maj. Indspil kan trænes til green ved siden af 15. tee samt chip and run ved puttinggreen. Vi opsætter hegn, så der kan trænes bunkerslag når der ikke arbejdes på området. Bolde skal samles efter brug. Dog ikke de bolde, der lander i arbejdsområdet.

Nogle tænker sikkert, at det er mærkeligt at der arbejdes på banen, når sæsonen er godt i gang. Vi arbejder på banen når jorden kan tåle, at vi kører med maskiner, uden at vi ødelægger banen. Det skal være tørt, når vi flytter jord og andre materialer til konstruktioner til forbedringer på banen. Det er bedst at arbejde i jorden, når der ikke er for høj fugtighed. Når arbejdet er færdigt må det gerne regne igen.

De bedste hilsner

Greenkeeperne