Der indkaldes til ordinær generalforsamling d. 17. marts

Oprettet d. 2. februar 2021

Til alle medlemmer af Hedeland Golfklub:

Varsling af indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling: 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Hedeland Golfklub

onsdag d. 17. marts 2021 kl. 19.00 i festsalen på Hedehusene skole, Græshøjvej 4, 2640 Hedehusene

Dagsorden iflg. vedtægter.

Specificeret dagsorden for generalforsamling, indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse, samt revideret regnskab og budgetforslag samt årsberetning offentliggøres i Golfbox under klubbeskeder, senest 14 dage før generalforsamlingen, jvf. vedtægterne.

Samtidigt indkaldes til:


Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen har på ordinær GF fremsat forslag om vedtægtsændringer. Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsamlingen, derhos at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer på generalforsamlingen stemmer for forslaget. Såfremt ikke 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog vedtages med 2/3 af de repræsenterede medlemmer, indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling:

Onsdag, den 7. april 2021 kl. 18.00 i Hedeland Golfklub, Stærkendevej 232 A, 2640 Hedehusene

Vel mødt!

For god orden var ordinær GF oprindeligt planlagt d. 3. marts, men for at give de bedste chancer for at Covid 19 restriktioner tillader fysisk møde har vi udskudt datoen. Skulle det ikke være muligt at afholde GF fortsættes driften af et såkaldt forretningsministerium indtil det igen er muligt at afholde forsamlinger.

Læs DGUs orientering om problematikken.