Dagsorden og materiale til ordinær generalforsamling er udsendt i beskeder i golfbox

Oprettet d. 23. februar 2021

Hermed en nyhed om at der jævnfør vedtægterne § 6 stk 5 netop er indkaldt til ordinær generalforsamling med indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse, samt
revideret regnskab og budgetforslag i Golfbox under klubbeskeder.