J.P. Cup 2020

Oprettet d. 11. juni 2020

Den 17. juni 2020 afvikles J.P. Cup for OldTimers for 7. gang

Bag turneringen står et tidligere medlem Jarne Petersen. Gennem mange år var golfen Jarnes store fritidsinteresse. Når han havde mulighed, spillede han golf på golfbaner verden over, og når han var hjemme foregik det i Hedeland Golfklub, hvor han befandt sig godt. Så godt at det må formodes at være årsagen til hans ønske om fortsat at ”være til stede på banen” eftersom han så generøst testamenterede et beløb til afvikling af den årlige JP Cup i juni måned. Ifølge testamentet skulle Hedeland Golfklubs Oldtimers, når både Jarne og hans kone Lizzi var afgået ved døden, betænkes med 100.000 kr. fra boet. Pengene skulle bruges over 10 år, i forbindelse med afholdelse af en turnering, der skulle afholdes så tæt på hans fødselsdag, 2. juni, som muligt, og turneringen skal bære navnet JP Cup. Boet efter Jarne og Lizzi blev afviklet i 2013, og JP Cup blev spillet første gang den 4. juni 2014.