Kaninturnering Spil og Spilformer

Oprettet d. 27. maj 2013

Kaninturneringen

Match og Spilformer 

Indledning

Meningen med denne korte oversigt er at give deltagerne – nye som erfarne – et hurtigt overblik i de spil og spilformer, der vil blive præsenteret i løbet af sæsonen.

Der gives også en hurtig gennemgang af turneringen – rækkerne – HCP reguleringen og så videre. Denne oversigt er ikke den fuldkomne vejledning i alt vedrørende det at spille golf og deltage som kanin i Hedeland – den er med til at give et indtryk, hvad der møder dig som spiller om mandagen i Hedeland.

Når du for behov for at vide mere skal du henvende dig til Kaninudvalget eller til sekretariatet.

God fornøjelse. Held og lykke med spillet i Hedeland.

Mandagsturneringen

Der spilles hver mandag fra sidste mandag i april til og med sidste mandag i september.

Senest første uge af april udgives sæsonens turneringsprogram, der fortælles hvilke matcher og hvilke spilformer, der afvikles i løbet af sæsonen.

Kig altid på hjemmesiden og/eller på opslagstavlen i klubhuset inden du går ud – der kan forekomme ændringer i løbet af sæsonen. Husk, du får det bedste ud af spillet ved at være forberedt.

Tilmeldinger

Tilmeldinger til turneringen, til månedsafslutninger, til venskabsmatch og eventuelle andre ekstraordinære arrangementer vil foregå via tilmeldingslister opsat på Kaninopslagstavlen i mellemgangen i klubhuset.

Kaninudvalget vil forsøge at være i så god tid som muligt med tilmeldingslisterne.

Turneringsrækker

Der spilles i 3 rækker. Du bliver ved tilmelding til turneringen indplaceret i rækkerne efter dit HCP og dit medlemskabs type i Hedeland. Rækkerne er:

 • Maglehøj (medlemmer der ikke har adgang til stor bane)
 • Kanin stor bane (HCP 37 – 49)
 • X-række (HCP 36 eller derunder)

Du kan blive i den række man er startet i, hvis man ønsker dette, for den indeværende sæson. Opnås rettighed til ny række (Nyt medlemskab eller opnået HCP) er muligheden for at skifte ved næste månedsafslutning. Dog overføres point til årsafslutningen ikke til ny række.

Fortrinsretten

Ifølge aftale med klubben har begyndere og deltagere i kaninturneringen fortrinsret på hele Maglehøj samt 1. tee sted på stor bane. Dette gælder hver mandag fra sidste mandag i april til og med sidste mandag i september, i tidsrummet fra kl. 16.00 til kl. 18.30, dog ikke 2. Pinsedag.

Du skal derfor ikke bestille tid via Golfbox for at deltage i en mandagsrunde. Husk ved Gunstart og Månedsafslutninger at tilmelde dig på listerne fra Kaninudvalget.

Husk at benytte Golfbox til tidsbestilling for 2. pinsedag.

Turneringen

Der er spillerunder hver mandag. Spilformen skal ses af turneringsprogrammet.

Der spilles i turneringen om:

 • Månedens 3 bedste i hver række
 • Årets 3 bedste i hver række
 • Matchens 3 bedste i hver række ved månedsafslutninger.

Bemærk: De forskellige spilformer tæller ikke ens. Se under afsnittet Spilformer for mere information.

Venskabsmatch

Hvert år afholdes en venskabsmatch mod Roskilde Golfklub den anden mandag i august måned. Vi skiftes til at afvikle henholdsvis i Hedeland og Roskilde. Dette vil fremgå af turneringsprogrammet.

Månedsafslutninger

Første mandag i hver måned holdes afslutning for den forgangne måned. Senest 14 dage før hver afslutning opsættes tilmeldingslister på kanin opslagstavlen i mellemgangen.

Månedsafslutninger byder på forskellige spilformer, gerne holdspil i forskellig afskygning. Se turneringsprogrammet.

Der er mulighed for at deltage i fællesspisning, hvor månedens præmier uddeles.

Scorekort

Husk at du som spiller har ansvar for at Scorekort er udfyldt korrekt og afleveret til tiden.

Kaninudvalget har ret til at afvise dit scorekort, hvis det ikke er udfyldt med f.eks.:

 • Korrekt dato
 • Navn og medlemsnummer
 • Korrekt markeret tee sted
 • Korrekt udregnet og markeret score
 • Manglende underskrifter fra spiller og markør

Scorekort afleveres efter endt spillerunde i Kaninpostkassen i mellemgangen i klubhuset.

Udregning af scorer

Generelt anvendes Stableford points.

Ved mandags match er kun de 3 bedste scorer tællende i månedens samlede resultat. De 10 bedste scorer er tællende i årets samlede resultat.

Månedsafslutnings matcher er tællende på dagen. Disse tæller ikke med i måneden eller det samlede årsresultat.

HCP regulering

Vores kaninturnering om mandagen er en "ikke tællende turnering".

Det betyder at der ikke reguleres handicap som en del af turneringen. Men det står spillerne frit for individuelt at erklære mandagsrunden for EDS.

Det betyder for eventuel HCP regulering efter en mandags runde:

Maglehøj spillere:

HCP regulering foretages af sekretariatet.

I skal blot lægge scorekort i henholdsvis Kanin postkassen (Kun for mandagsrunder. Lægges i HCP Reguleringspostkassen for Øvrige runder).

Kaninudvalget noterer score til mandagsturneringen og indleverer scorekort til regulering i sekretariatet.

Kaniner Stor Bane (HCP større end 36):

I opfordres til at erklærer runden om mandagen for EDS.

I skal selv indtaste scoren i golfbox som forklaret af klubben i separat udsendt information.

Derefter indleveres scorekort i Kanin Postkassen.

Kaninudvalget noterer score til turneringen.

Kaninudvalget opbevarer scorekort til eventuel efterfølgende kontrol indenfor 2 måneder.

X -Kaniner (HCP 36 og derunder):

I bestemmer selv om runden er EDS. I indgiver scoren i golfbox som forklaret af klubben i separat udsendt information.

Derefter indleveres scorekort i Kanin Postkassen. Kaninudvalget noterer score til turneringen.

Kaninudvalget opbevarer scorekort til eventuel efterfølgende kontrol indenfor 2 måneder.

Kaninvagten

Vagten er til stede fra kl. 16.00 til kl. 18.00. Vagternes opgaver er bl.a.:

 • Svare på spørgsmål og hjælpe nye golfspillere i gang.
 • Være behjælpelig med at sætte nye og gamle spillere sammen i bolde.
 • Samle deltagerne til fælles træning.
 • At tage nye op til prøver.

Spilformer

De næste sider beskriver de spilformer Kaninudvalget benytter i Turneringsprogrammet 

 

Holdspil (Månedsafslutninger):

Navn:

Texas Scramble

 

Spilform:

 

 

Matchen spilles som en holdturnering for 4 spillere på hvert hold.

Kaninudvalget sammensætter holdet – efter jeres handicap, så holdet er nogenlunde homogent.

 

 

Regler:

 

 

På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger stedet for det bedste slag. Stedet markeres og her dropper de 3 andre deres bolde og alle slår deres andet slag herfra og så fremdeles for de næste slag.

Resultatet på huller er altså holdets bedste drive plus bedste 2.slag plus bedste 3.slag og så videre.

Der holdes regnskab med, hvis drive der vælges, idet hver enkelt spiller skal have sit drive valgt mindst 2 gange (Ved 9 huls turnering).

 

 

Specielt:

 

 

Kanin turneringen spiller med tilpasset beregning af score (Texas er oprindeligt et slagspil med bruttoscore).

 

 

HCP

 

 

Hver spillers tildelte slag (Jævnfør HCP) på banen lægges sammen og divideres med spillernes antal. Holdets tildelte slag er således et gennemsnit af spillernes tildelte slag.

 

 

Point

 

 

Point beregnes som ved StableFord – ud fra holdets tildelte slag på hullet.

 

 

Scorekort

 

 

Scorekort udleveres til holdet med antal slag af kaninudvalget inden matchens start.

Holdet fører kun et scorekort, hvor holdets bedste score på hvert hul anføres. Det samlede antal StableFord point er holdets score.

 

 

Kanin-turneringen:

 

 

Texas Scramble spilles ved månedsafslutninger.

Holdets score tæller kun ved "Dagens Match".

 

 

EDS

 

 

Ikke tilladt!