Generalforsamling i Hedemændene

Oprettet d. 7. januar 2019

Hedemændene afholder ordinær generalforsamling

torsdag den 24. januar 2019.

Vi starter kl. 19.00 i golfklubbens restaurant.

Der vil til generalforsamlingen blive serveret et glas rødvin og en let pølse/osteanretning.

Husk at tilmelde dig i Golfbox – Hedemændene generalforsamling


Dagsorden

  1. Velkomst
  2. Valg af Dirigent – bestyrelsen foreslår Ulrik Hansen
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen)
  6. Fremlæggelse og vedtagelse af budget herunder fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 600.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Mogens Nisted, Johnny Schou og Johnny Villumsen er på valg – alle ønsker genvalg). Valg af suppleanter (Ole Marzec og Birger Madsen – begge ønsker genvalg)
  8. Valg af revisorer (Per Strøm og Raymond Damskov – begge ønsker genvalg)
  9. Eventuelt.


Bestyrelsen