Generalforsamling i Hedemændene

Oprettet d. 5. januar 2018

Hedemændene afholder ordinær generalforsamling

torsdag den 25. januar 2018.

Vi starter kl. 19.00 i golfklubbens restaurant.

Der serveres ost og vin til de fremmødte medlemmer.

Husk at tilmelde dig i Golfbox


Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Valg af Dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen)
  Bestyrelsen har et forslag til vedtægtsændring i § 5
 6. Fremlæggelse og vedtagelse af budget herunder fastlæggelse af kontingent
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Klaus Hemp, Leif Braunstein, Svend Søhus og Mikael Horup er på valg – alle ønsker genvalg)
 8. Valg af revisorer (Ole Skotte ønsker ikke genvalg og Per Strøm ønsker genvalg)
 9. 9. Eventuelt


Bestyrelsen