Generalforsamling i Hedemændene

Oprettet d. 9. januar 2017

Hedemændene afholder ordinær generalforsamling torsdag den 26. januar 2017.

Vi starter kl. 19.00 i golfklubbens restaurant.

Der serveres ost og vin til de fremmødte medlemmer.

Husk at tilmelde dig i Golfbox

 

Dagsorden

1.     Velkomst

2.     Valg af Dirigent

3.     Bestyrelsens beretning

4.     Fremlæggelse af regnskab

5.     Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen)

6.     Fremlæggelse og vedtagelse af budget herunder fastlæggelse af kontingent

7.     Valg af medlemmer til bestyrelsen (Henrik Jensen og Torben Graff ønsker ikke genvalg i stedet foreslår bestyrelsen Mikael Horup og Leif Braunstein. - Johnny Villumsen, Johnny Schou og Mogens er på valg – alle ønsker genvalg)

8.     Valg af revisorer

9.     Eventuelt

Bestyrelsen

 

 

Den 2. februar 2017:

Generalforsamlingen blevt afholdt efter ovenstående dagsorden, og du kan læse referatet i det nedenstående dokument.

 

Hedemænd udvalg

  •  Mogens Nisted
  •  Leif Braunstein
  •  Klaus Hemp
  •  Johnny Schou Nielsen
  •  Johnny Villumsen
  •  Mikael Horup
  •  Svend Søhus Stauning
Se kontaktoplysninger

Hedemændenes
sponsorer