Eau non potable - Ikke-drikkevand på hul 5/ toilet ved træningshallen

Oprettet d. 20. juni 2017

Vi har installeret nyt vandværk i greenkeepergården. I indkøringsfasen forekommer det, at drikkevandet ikke overholder gældende kvalitetskrav til drikkevand. De prøver vi har foretaget hidtil udviser stadig lldt forhøjet kimtal ved 22 grader. Sandsynligheden for at vandet indeholder sygdomsfremkaldende bakterier er lille. Men for god orden er vi nødt til at gøre opmærksom på, at vandet ikke betragtes som velegnet som drikkevand. Indkøringsfasen kan vare flere måneder endnu, prøverne udviser bedring.