Nye regler - samme spil

Oprettet d. 5. april 2016

Golfreglerne bliver revideret med nogle års mellemrum. Få et overblik over ændringerne her:

Nye regelbøger sælges i sekretariatet.