Klubhuset er låst og lukket for dagen d 22. november!

Oprettet d. 22. november 2015

Da forholdene alligevel er nærmest ufremkommmelige er Klubhuset låst resten af dagen d 22. november!