Baneinformationsmøde

Oprettet d. 19. april 2015

Den 9. april 2015 blev der afholdt baneinformationsmøde i klubhuset.

Der var ca. 35-40 som var mødt op, og de fik en god information om hvad der var sket og vil ske på vores bane i Hedeland Golfklub.

Jan Ebdrup fortalte, at vi her i det tidlige forår har indhentet tilladelse til at afbrænde græsarealer på vores bane. Det var meningen, at vi ville prøve at brænde græsset på de mounts der er omkring greens, og der blev også lavet et forsøg, men desværre var græsset ikke tørt nok pga. den milde vinter vi har haft. Det er ellers en meget god og miljøvenlig måde at gøre det på frem for andre former, da der ikke skal bruges brændstof til maskiner til at slå det, mandetimer til at samle det op, og brændstof til at køre det væk. Vi forsøger os igen til næste forår.

Der er fjernet og udtyndet en del buske og krat, for at give lys og luft til banen, greens, etc., og der er også fældet og tyndet ud i træerne på banen, så de får mulighed for at træde frem og udvikle deres kroner og blive flotte solitære træer, som kan være med til at definere vores huller og bane.

De fældede træer er blevet skåret op og lagt i brændestabler. Disse vil så kunne danne ly for mange forskellige dyr som f.eks. insekter, mus, pindsvin, etc., og det vil igen være medvirkende til, at der kommer flere fugle som lever af disse dyr.

Vores ny 1. mand Antoine Challe, som startede i år, blev budt velkommen.  Antoine er franskmand og har boet i Danmark i mange år. Antoine er uddannet greenkeeper og skovarbejder, og han fortalte om vigtigheden af, at træer og buske bliver beskåret og udtyndet.

Antoine, som kommer fra et lignende job i Hørsholm, har taget sine bistader med, og de står nu nede mellem hul 5’s teesteder og træningshallen. Der er 6 bi-familier som bor i de farvede bistader.

De laver en fantastisk velsmagende og dejlig honning, og hvis I holder jer på god fod med Antoine kan det være, I kan få lov at smage eller måske købe noget af honningen.

Toiletter

Lasse Løvgren fortalte om toiletter på banen.

Toilettet ved træningshallen blev åbnet sidste år, og i vinter har greenkeeperne lavet en ny sti, så når man har slået ud på 5. tee kan man tage sin vogn med til toilettet og efterfølgende gå ud på fairwayen længere fremme.

Vi vedtog sidste år at vi skulle lave et toilet i den lille lund der ligge mellem 10. green, 11. teested og bag 14. green. Det har været en lang og sej kamp med bygge- og landzonetilladelse, forurenet jord, matrikelgrænser, etc., men nu er alt på plads og arbejdet er igangsat og forventes færdigt i løbet af maj.

Får

Jan fortalte at vi igen i år vil få får på banen. Det var en stor succes sidste år, og derfor vil vi i år forsøge os med dobbelt så mange som sidste år. Det vil sige 2 gange 10 moder får og 2 gange 20 lam. Dyrene får vi stillet gratis til låns fra TAMU centeret i Dragør. TAMU centeret er et sted som beskæftiger unge mennesker som ikke har haft den bedste start på livet. På den måde er vi også med til at fremme disse unge menneskes mulighed.

Der vil blive opsat 2 permanente fårefolde mere, en mellem hul 4’s teesteder og hul 6, samt en i venstre side af hul 12 op imod Maglehøjbanen. Vi regner med at fårene og lammene kommer først i maj og glæder os til at byde vores nye ”greenkeepere” velkommen.

Ombygning af 1. & 9. green

Mandag d. 31. august lukkes greens på hul 1 & 9, og gravemaskinerne sætter skovlen i jorden.

Der etableres provisoriske greens i perioden og vi forventer at de nye greens åbner til juni 2016.

De 2 greens med tilhørende bunkers ombygges til USGA greens. Vi har i samråd med vores ny bane arkitekt Casper Grauballe tegnet disse 2 greens og bunkers og vi ser meget frem til dette med stor glæde, specielt de bunkers som bliver lavet i denne forbindelse. Hvis det falder positivt ud, hvilket vi er sikre på, at det gør, så vil det blive modellen fremover når vi skal renovere vores bunkers.

Maskiner

Vi har i år udskiftet vores meget gamle bunkerrive samt indkøbt  en greenroller. Greenrolleren ruller greens så de bliver mere jævne og hurtigere. Næsten som et strygejern, dog uden varme.

Golfspilleren i Centrum

Alle medlemmer i Hedeland har fået tilsendt et spørgeskema via mail, hvor man kan svare på spørgsmål om alt i klubben, greens, sekretariat, restaurant, pro’en, etc. og alle greenfee spillere får samme mail efter deres besøg i Hedeland. Disse svar bliver så behandlet i programmet ”Golfspilleren i Centrum”. Herefter kan bestyrelsen, baneudvalget, cafeen, pro’en mf. agerer på de ønsker og svar. Det er en hurtig og god måde at tage pulsen i vores golfklub.

 

Med venlig hilsen

Baneudvalgsformand

Michael Willumsen