Nu kan du spille EDS på udenlandske baner...

Oprettet d. 9. august 2013

Information om EGA Handicap Systemet

Ekstra Dags Scorer i udlandet.

Det er nu et år siden at det nye EGA Handicap System blev taget i brug, og DGU’s Handicap- og Course Rating Komite har nu evalueret på forløbet og kan konstatere, at efterhånden som medlemmer og klubberne har vænnet sig til systemet, så fungerer det ganske udmærket.

Dog er der et stort ønske om, at man kan spille Ekstra Dags Scorer (EDS) i udlandet.

Derfor er det nu besluttet, at Ekstra Dags Scorer fra udenlandske baner pr. d.d. godkendes til handicapregulering.

Det er dog et krav, at banen enten skal have en course rating og slope eller en SSS, og oplysninger om disse skal sammen med scorekortet indleveres til hjemmeklubben for registrering. 

Ligesom der skal være handicap-nøgle på hullerne.

Beregning af spillehandicap på en bane med SSS foretages således:

Handicap +(SSS-par)=spillehandicap.

På en ratet banen udenfor Europa anvendes handicappet som handicap-indeks til opslag på konverteringstabellerne, hvorved spillehandicap aflæses.

Man må stadig spille 2 EDS-runder pr. kalenderuge.