Ophævelse af handicapsum 110 pr. bold

Oprettet d. 29. april 2013

Da der konstant kommer klager over langsomt spil, og golfrunder der tager op til 5 timer, besluttede vi at teste en max handicapsum pr. bold på 110.

Dette har nu vist sig at give problemer i form af, at bolde med en højere sum, som rent faktisk er i stand til at spille en runde golf inden for den ønskede max tid, er kommet i klemme.

Dette har bestemt ikke været intentionen, da målet alene har været at få et bedre flow på banen, samt sikre at alle kan spille en runde golf inden for den afsatte max tid på 4 timer og 15 min. Derfor ophæves denne max sum.

Vi har her i weekenden, hvor der har været et meget stort pres på banen, lanceret et nyt starter/baneservice koncept. Starteren har været på fra morgenstunden og frem til kl. 14- 15 stykker, og det er forløbet rigtig godt. Tiderne er, i store træk, blevet overholdt, og flowet på banen har været godt.

Vi har dog ikke fået alle weekender bemandet, så hvis der er nogen, som kunne tænke sig at give en hjælpende hånd med, hører vi gerne fra vedkommende.

DGU har udarbejdet en folder "Hurtigere golf - bedre golf", der fortæller hvordan vi alle kan spare tid på en golfrunde. Folderen er at finde på vores hjemmeside, eller den kan udleveres i sekretariatet.