Nytårshilsen

Oprettet d. 30. december 2018

Nytårshilsen

Kære medlemmer!

Jeg håber I alle er kommet godt igennem julen og har nydt dagene med familie og venner.

En stor tak til alle frivillige som igen i 2018 har ydet en formidabel indsats for klubben!

Vi kan se tilbage på en 2018 sæson, som var ud over det sædvanlige!

Aldrig har solen skinnet så meget, og aldrig har banet været så tør.

For første gang nåede vi et punkt, hvor vi havde opbrugt vores vandkvote. Heldigvis var Høje Taastrup kommune hurtige til at give os en dispensation, og Jan kunne fortsætte vanding af teesteder og greens.

August, september og oktober var sat af til bunkerprojekt, men desværre satte Region Hovedstaden en kæp i hjulet og forlangte, at der skulle søges dispensation om tilførsel af jord, både til bunkerrenoveringen, men også til tilførsel af jordprodukter til den daglige drift. Dispensationen er på plads, og lige nu afventer vi at Region Hovedstaden kan godkende den arbejdsgang for kvalitetssikring, som baneudvalget har udarbejdet. 

Efter planen vil bunkerrenoveringen starte op primo august 2019, hvor det Irske entreprenørfirma SOL rykker ind og vil være at finde på anlægget de næste tre måneder. Det bliver spændende at se det færdige resultat.

Golf Danmark har desværre måttet konstatere en medlemstilbagegang i 2018, samtidig med at en del medlemmer konverterer deres fuldtidsmedlemskab til et flex. De samme tendenser gør sig gældende for Hedeland. Selvom vi er en af de store klubber i Danmark, er vi ligeledes ramt af medlemstilbagegang, og dermed vigende indtægter. Det betyder, som tidligere meddelt, at vi har varslet en mindre kontingentstigning for 2019. Vi har dog stadig et af de laveste kontingenter i vores nærområde.

SGO ordningen fortsætter uændret for 2019.

Til slut vil jeg ønske jer alle et rigtig godt Nytår, og en rigtig god sæson 2019 med mange runder golf på vores dejlige bane!

På bestyrelsens vegne

Karin Thøgersen