Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde 2. marts

Oprettet d. 4. marts 2016

Referat Bestyrelsesmøde d. 2. marts 2016:

Deltagere:

Karin Thøgersen, Jette Krølbøll, Roland Danielsen, Michael Willumsen, Vicente Danielsen. Fraværende Finn Høeg:

Dagsorden:

Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig således:

Formand : Karin Thøgersen

Næstformand : Jette Krølbøll

Baneudvalgsformand : Michael Willumsen

Sportsudvalgsformand: Finn Høeg

Markedsføringsudvalg : Roland Danielsen

Næste bestyrelsesmøde d. 14. marts klokken 17.00

Bestyrelse udvalg

  •  Karin Thøgersen
  •  Jette Krølbøll
  •  Michael Willumsen
  •  Roland Danielsen
  •  Finn Høeg
Se kontaktoplysninger

Hedeland Golfklubs
sponsorer