Forårshilsen fra bestyrelsen

Oprettet d. 26. marts 2015

Kære medlemmer!


Det er med stor glæde vi kan meddele, at de nye medlemskategorier blev endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 25. marts.

 Hverdagsmedlemskab:
Alle, der på forhånd har tilkendegivet ønsket om hverdagsmedlemskab, vil nu blive flyttet over i denne gruppe, og skal spille efter de retningslinjer, som er gældende for denne medlemskategori.
U-30 medlemskab:
Alle, der aldersmæssigt hører ind under denne gruppe, vil ligeledes blive flyttet.
For begge gruppers vedkommende vil kontingentopkrævningen blive afsendt fra sekretariatet i dag.

Bestyrelse udvalg

  •  Karin Thøgersen
  •  Jette Krølbøll
  •  Michael Willumsen
  •  Roland Danielsen
  •  Finn Høeg
Se kontaktoplysninger

Hedeland Golfklubs
sponsorer