NYE GOLFREGLER PR. 1. JANUAR 2019

Oprettet d. 12. september 2018

Som nogle nok vil vide, skal vi have nye golfregler at spille efter pr. 1. januar 2019.

De nye regler er netop ved at blive frigivet og Dansk Golf Union er i gang med at foretage oversættelse af reglerne til dansk.

Generelt kan man sige om de nye regler, at man har skåret antallet af regler ned og forsøgt at forenkle dem, så de blive lettere forståelige.

Der vil blive udarbejdet forskellige regel-publikationer i lighed med tidligere.

Der kommer den almindelige regelbog plus der bliver udarbejdet en forenklet spiller-udgave.

De danske udgaver forventes udgivet i løbet af foråret.

Regeludvalget skal på kursus i de nye regler primo oktober 2018, så vi bliver klædt bedst muligt på til at kunne undervise klubbens medlemmer i de nye regler.

Regeludvalget vil derfor i løbet af oktober udarbejde en kursusplan for klubbens medlemmer. Der vil blive afholdt flere kursusaftner henover vinteren, så medlemmerne er opdaterede, når 2019-sæsonen starter til foråret.

De utålmodige eller særligt interesserede kan gå ind på Dansk Golf Unions hjemmeside for at læse mere.

Gå ind her:

 

Regeludvalget