CBA

Oprettet d. 3. juni 2013

Orientering fra handicapudvalget.
 
CBA
 
§3.7 
I EGA-systemet 2012-15 indførtes CBA, Computed Buffer Adjustment (beregnet justering af neutral zone). Det er en erstatning for den tidligere 10%-regel.
CBA-beregning foretages efter en tællende 18 huls turnering, der håndteres elektronisk.
CBA-en kan veksle fra +1 til -4, hvor 0 er neutral zone.
 
§3.5.7
Det er spillerens pligt at ændre sit handicap både op og ned, selv om ændringen endnu ikke er registreret i systemet.
Hvis CBA er kendt rettes ud fra denne - hvis CBA er ukendt ændres ud fra CBA=0.