Vinterregler

DER ER BUGGY-, SCOOTER- og TROLLEYFORBUD

Der skal bruges måtte overalt på banen, dog ikke i hazard og på greens. Måtter forefindes i receptionen.

Når maskinerne ikke længere kan køre, må der lægges op og man må udbedre bunkers, uanset om der spilles til vinter- eller sommergreens.

Der slås ud fra måtterne, når alm. teesteder er lukket for vinteren. Der må, hvis det er muligt, gerne tees op inden for 2 meter ved siden af måtterne, dog ikke nærmere flaget.

REGLER VED SPIL TIL VINTERGREENS:

  • GÆLDER, NÅR INGEN SOMMERGREENS SPILLES.
  • FLAG MÅ IKKE TAGES OP AF HULLET.
  • PUTTEGREEN OG INDSPILSGREEN ER LUKKET.
  • Ved putning kan tee benyttes, måtte skal ikke bruges.

Bolden må max. flyttes 20 cm og ikke nærmere hullet.

Definition: Sne og is, bortset fra rim/ rimfrost, er enten tilfældig vand eller løse naturgen­stande efter spillerens valg.

En bold der ligger i sneen må løftes (gælder ikke i vandhazard) og sneen fjernes og bolden genplaceres efter ovennævnte regler.

Hvis bolden bliver borte i sne må der spilles en ny uden straf, så nær som muligt på det sted, den oprindelige bold menes at være, eller regel 25.1 benyttes.

Bolden er i hul, hvis den er indenfor hullets omkreds, også selvom den ikke er under huloverfladen. Hvis bolden ikke kan ligge indenfor hullets omkreds er den givet indenfor én putterlængde med tillæg af 1 slag.

Hvis markeringer er fjernet for vinteren er reglen for de forskellige vintertur­neringer, at der spilles som om der er vandhazarder de steder, hvor der normalt er vandhazard. Dette gøres efter bedste skøn og med fairness over for med/mod­spil­lere og øvrige turneringsdeltagere.

November 2016

Hedeland Golfklubs
sponsorer

Banen er åben

Opdateret 22. apr 2018 kl. 10:01

Husk en gratis baneguide. Lejeforbedring iht midlertidige lokale regler.  Venlige hilsner Greenkeeperne

Midlertidig regelinfo

Husk at rette nedslagsmærker.

Der er lejeforbedring through the green. 

Fårefolde er en del af banen (through the green). Bolden skal spilles.