Vinterregler

DER ER BUGGY-, SCOOTER- og TROLLEYFORBUD

Der skal bruges måtte overalt på banen, dog ikke i hazard og på greens. Måtter forefindes i receptionen.

Når maskinerne ikke længere kan køre, må der lægges op og man må udbedre bunkers, uanset om der spilles til vinter- eller sommergreens.

Der slås ud fra måtterne, når alm. teesteder er lukket for vinteren. Der må, hvis det er muligt, gerne tees op inden for 2 meter ved siden af måtterne, dog ikke nærmere flaget.

REGLER VED SPIL TIL VINTERGREENS:

  • GÆLDER, NÅR INGEN SOMMERGREENS SPILLES.
  • FLAG MÅ IKKE TAGES OP AF HULLET.
  • PUTTEGREEN OG INDSPILSGREEN ER LUKKET.
  • Ved putning kan tee benyttes, måtte skal ikke bruges.

Bolden må max. flyttes 20 cm og ikke nærmere hullet.

Definition: Sne og is, bortset fra rim/ rimfrost, er enten tilfældig vand eller løse naturgen­stande efter spillerens valg.

En bold der ligger i sneen må løftes (gælder ikke i vandhazard) og sneen fjernes og bolden genplaceres efter ovennævnte regler.

Hvis bolden bliver borte i sne må der spilles en ny uden straf, så nær som muligt på det sted, den oprindelige bold menes at være, eller regel 25.1 benyttes.

Bolden er i hul, hvis den er indenfor hullets omkreds, også selvom den ikke er under huloverfladen. Hvis bolden ikke kan ligge indenfor hullets omkreds er den givet indenfor én putterlængde med tillæg af 1 slag.

Hvis markeringer er fjernet for vinteren er reglen for de forskellige vintertur­neringer, at der spilles som om der er vandhazarder de steder, hvor der normalt er vandhazard. Dette gøres efter bedste skøn og med fairness over for med/mod­spil­lere og øvrige turneringsdeltagere.

November 2016