Midlertidige Corona Lokalregler

Spil under følgende restriktioner

  • Alle skal have en bestilt og bekræftet tid inden banen benyttes. Du kan altså ikke bare møde op og gå ud, selv om der ser ud til at være plads. Tider skal bekræftes via Golf.dk app.
  • Du kan nu bestille 4 tider i en periode på 14 dage. 
  • Omklædning og bad er lukket og må ikke benyttes.
  • Alle river i bunkere kommer gradvis tilbage. Foringer i hullerne fjernes også. Vær opmærksom på at spritte hænder når du har rørt ved overflader andre tager fat i.
  • Det er ikke tilladt at give hånd, kramme eller på anden måde at berøre øvrige spillere
  • Der skal til enhver tid holdes mindst en meters afstand mellem spillerne.
  • Skraldespande og boldvaskere er fjernet eller dækket af - så tag dit skrald med hjem.
  • Det anbefales at du medbringer håndsprit og benytter det inden du går ind i bag-rum for at hente dit udstyr. 

 

Ovenstående restriktioner kan ændres uden forudgående varsel - så hold godt øje med hjemmesiden inden du kører hjemmefra.

Anbefalinger til den enkelte golfspiller
1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme !!
2. Hold stor afstand til golfklubbens ansatte/frivillige, undlad at kontakte dem, og efterlev eventuelt deres anvisninger. Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 minutter før starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter at runden er færdigspillet
3. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
4. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der bør ikke lukkes igennem. Falder en bold bagud, bør spillerne samle bolden op og følge op, så de er i tempo med de andre bolde. Ved gennemgang skal afstandsregler på 2 meter efterkommes.
5. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
6. Det er ikke tilladt at berøre eller løfte flagstangen
7. Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere smittespredning