Midlertidige Corona Lokalregler

Spil under følgende restriktioner

 • Alle skal have en bestilt og bekræftet tid inden banen benyttes. Du kan altså ikke bare møde op og gå ud, selv om der ser ud til at være plads. Tider kan bekræftes via Golfbox's app.
 • Du kan nu bestille 4 tider i en periode på 14 dage. 
 • De fleste udendørs faciliteter er nu tilgængelige i samme omfang som før Corona. Generelt kan der siges, at der gerne må spilles golf og laves trænings- og turneringsaktiviteter - men der fra april ikke må være flere end 50 personer til stede (forsamlingsloft) på samme sted samtidigt. Forsamlingsforbud er stadig 10. personer.
 • Vær opmærksom på at spritte hænder af når du har rørt ved overflader andre tager fat i.
 • Det er ikke tilladt at give hånd, kramme eller på anden måde at berøre øvrige spillere
 • Der skal til enhver tid holdes mindst to meters afstand mellem spillerne.
 • Det anbefales at du medbringer håndsprit og benytter det inden du går ind i bag-rum for at hente dit udstyr. 
 • De nationale tiltag lempes med nedenstående med betydning for blandt andet golfsporten gældende fra den 21. april:
  • Forsamlingsforbuddet hæves til 10 personer indendørs og 50 personer udendørs.
  • Der åbnes for udendørsservering på restauranter, cafeer mv. uden coronapas og arealkrav.
  • Restauranter og caféer mv. må holde åbent til kl. 23. Sidste udskænkning må ikke ske senere end kl. 22.
  • Der åbnes for indendørsservering på restauranter og cafeer mv. med forudgående bordbestilling og krav om coronapas. Arealkrav på 2 m2 pr. siddende kunde og 4 m2 pr. stående.
  • Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 uden coronapas. Der er forsamlingsloft på 25 personer.
  • Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for voksne over 70 år med coronapas og forsamlingsloft på 10 personer.
  • Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meter.

  Vær særligt opmærksom på, at der ved indendørs bespisning gælder forsamlingsforbuddets begrænsninger for selskabsstørrelser. Det maksimale selskab der p.t. kan serveres for, er derfor på 10 personer.

  Golfklubben kan ikke arrangere en større bespisning i forbindelse med golfturneringer, men de enkelte golfspillere kan selv bestille bord i restauranten forud for runden eller efter endt spil. Ved udendørsservering kan der bespises op til 50 personer i samme selskab.

  Vær også særligt opmærksom på, at der kun åbnes for indendørsidræt (herunder ophold i foreningslokaler og brug af omklædningsrum) for ovennævnte to grupper (u. 18 og +70). Langt de fleste medlemmer vil derfor fortsat ikke kunne bruge foreningslokaler og omklædningsrum. Ligesom der fortsat ikke kan afholdes foreningsmøder som fx. bestyrelsesmøder i klubbens lokaler.

 • Proshopper/golfbutikker kan holde åbent med gældende kvadratmeterkrav.

LÆS meget gerne DGU´s udførlige anbefalinger der gælder fra 21. april.

 

Ovenstående restriktioner kan ændres uden forudgående varsel - så hold godt øje med hjemmesiden inden du kører hjemmefra.

Anbefalinger til den enkelte golfspiller
1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme !!
2. Hold stor afstand til golfklubbens ansatte/frivillige, undlad at kontakte dem, og efterlev eventuelt deres anvisninger. 
3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere
4. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Hurtigere spillere skal lukkes igennem. 
5. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
6. Vi anbefaler ikke at løfte flagstangen
7. Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere smittespredning