Midlertidige Corona Lokalregler

Spil under følgende restriktioner

  • Alle skal have en bestilt og bekræftet tid inden banen benyttes. Du kan altså ikke bare møde op og gå ud, selv om der ser ud til at være plads. Tider kan bekræftes via Golfbox's app.
  • Du kan nu bestille 4 tider i en periode på 14 dage. 
  • De fleste udendørs faciliteter er nu tilgængelige i samme omfang som før Corona. Generelt kan der siges, at der gerne må spilles golf og laves trænings- og turneringsaktiviteter - men der fra 1. marts må ikke være flere end 25 personer til stede på samme sted samtidigt.
  • Vær opmærksom på at spritte hænder af når du har rørt ved overflader andre tager fat i.
  • Det er ikke tilladt at give hånd, kramme eller på anden måde at berøre øvrige spillere
  • Der skal til enhver tid holdes mindst to meters afstand mellem spillerne.
  • Det anbefales at du medbringer håndsprit og benytter det inden du går ind i bag-rum for at hente dit udstyr. 
  • Restauranter, cafeer og foreningslokaler skal fortsat være lukkede. Proshopper/golfbutikker kan åbnes igen med skærpede kvadratmeterkrav.

LÆS meget gerne DGU´s udførlige anbefalinger der gælder fra 1. marts.

 

Ovenstående restriktioner kan ændres uden forudgående varsel - så hold godt øje med hjemmesiden inden du kører hjemmefra.

Anbefalinger til den enkelte golfspiller
1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme !!
2. Hold stor afstand til golfklubbens ansatte/frivillige, undlad at kontakte dem, og efterlev eventuelt deres anvisninger. 
3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere
4. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Hurtigere spillere skal lukkes igennem. 
5. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
6. Vi anbefaler ikke at løfte flagstangen
7. Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere smittespredning