Lokale og midlertidige lokale regler

 1. Banemarkeringer:

     Hvide pæle:                              Out of bounds.

     Røde/pæle/plader:                     Strafområder

     Blå pæle/afstribning:                  Areal under reparation.

     Blå pæle med grøn top:           Område med spilleforbud

    

 1. Lempelse for gene fra en sprinkler tages efter Regel 16.1. Ekstra mulighed for lempelse, når sprinkler er tæt på greenen og på spillelinjen: Bold i det generelle område: Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.
 1. Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 14 og 16, kan spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, undtagen:
 • Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet på hul 14 og 16 inden for tre minutters søge tid, kan spilleren vælge enten at fortsætte med at spille den oprindelige bold, eller fortsætte med at spille den provisoriske bold.
 • Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søge tid, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde, bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.
 1. Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder. Lokal regel E-5

 

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALE REGLER

     Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 strafslag

Standard lokalregel E-3: Spil med lejeforbedring - gældende fra d. 10/10 2019:

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

 • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
 • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: Længden på et scorekort fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være tættere på hulletend referencepunktet, og
  • Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

 

Midlertidige Lokalregler gældende under bunkerrenoveringen. 

Pæle og små røde flag er ikke-flytbare forhindringer og må ikke flyttes.

Område med spilleforbud i areal under reparation (E-8.1)
Områder, der er defineret af blå pæle med grøn top, er områder med spilleforbud og adgangsforbud - der skal behandles som et unormalt baneforhold. Lempelse uden straf skal tages for gene fra område med spilleforbud efter Regel 16.1f. Nærmeste droppezone SKAL anvendes.

Dropzone er markeret med pæl med orange top.

Dropzonens størrelse er 2 køllelængder fra pælen.

Opstillede hegn i forbindelse med bunkerrenovering:

F-1.5 Beskyttelseshegn er ikke-flytbare forhindringer.

Opstillede hegn til beskyttelse af arealer under reparation med spilleforbud: Der skal tages fuld lempelse – uden straf jf. Regel 16.1.f. Droppezone SKAL anvendes.

Dropzone er markeret med pæl med orange top.

Dropzonens størrelse er 2 køllelængder fra pælen.

Standard lokalregel F-10

“I det generelle område behandles områder med skade, forårsaget af arbejdsredskaber, som areal under reparation, hvorfra der er mulighed for lempelse uden straf efter Regel 16.1b. [Men gene eksisterer ikke, hvis skaden kun er til gene for spillerens stance.]

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Standard lokalregel F-1: Skyllerender i bunkere –

“Områder i bunkere, hvor sand er skyllet væk af rindende vand, resulterende i dybe render gennem sandet, er areal under reparation. Lempelse må tages efter Regel 16.1c

Brændestakke er en integreret del af banen, og der er ingen lempelse, ligesom brændestakke, hverken helt eller delvist må berøres/flyttes.

 

11 September 2019 

 

 

 

___________________________________________________________________________