Lokale og midlertidige lokale regler

1.   Banemarkeringer:

      Hvide markeringer:                         Out of bounds.

      Gule markeringer:                           Vandhazard.

      Røde markeringer:                          Parallel vandhazard.

      Blå markeringer:                             Areal under reparation.

      Blå pæle med sort top Areal under reparation med spilleforbud.

     

      Banemarkeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

 

2. Der kan opnås lempelse for ”ikke-flytbare forhindringer” på spillelinjen tæt på green jfr. Regelbogens Tillæg 1, afsnit A, stk. 4a.

3.  Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert:

at en bold ligger i vandhazarden bag 1. hul, og spilleren vælger ikke at spille bolden som den ligger, må spilleren enten gå frem efter Regel 26-1a eller, ligeledes med ét straffeslag, droppe en bold i droppezonen bag vandhazarden.

at en bold ligger i vandhazarden på 9. hul, skal spilleren med ét straffeslag enten gå frem efter Regel 26-1a eller 26-1b, eller som en yderligere mulighed med ét straffeslag droppe en bold i droppezonen.

at en bold ligger i vandhazarden på 16. hul, skal spilleren med ét straffeslag gå frem efter Regel 26-1a eller 26-1b.

4.   Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bold er i vandhazarden på 14. hul, må spilleren spille en bold provisorisk jvf. Regelbogens Tillæg 1, afsnit A, stk. 5.

5.   Gule, røde og blå pæle, plader og/eller afstribninger samt afstandsmarkeringer er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.

6.   Sten i bunkers er ”flytbare forhindringer”. Regel 24-1.

 STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALE REGLER

      Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag

7.   For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

8. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.

Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Godkendt af DGU januar 2017

 9.  Midlertidige Lokale Regler – se opslag i klubhus eller på starterhus.

 

Midlertidig lokal regel: Lejeforbedring  (”Vinter regler”)

En bold, der ligger på noget tætklippet areal through the green i Hedeland, må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må spilleren placere den på et sted inden for et scorekort fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er i en hazard eller på en green.

En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel 20-4). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d. Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder.

Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag.

Note: ”Tætklippet areal” betyder ethvert areal på banen, herunder også stier gennem rough, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL: Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.

April 2018

Hedeland Golfklubs
sponsorer

Banen er åben

Opdateret 22. apr 2018 kl. 10:01

Husk en gratis baneguide. Lejeforbedring iht midlertidige lokale regler.  Venlige hilsner Greenkeeperne

Midlertidig regelinfo

Husk at rette nedslagsmærker.

Der er lejeforbedring through the green. 

Fårefolde er en del af banen (through the green). Bolden skal spilles.